Operatie Market Garden

Nederland 17 September 1944

Het verhaal - Deel 1

In de ochtend van de zeventiende September 1944 stijgt in Engeland wellicht het grootste luchtlandingsleger aller tijden op en begint aan de reis richting het doelgebied; Nederland.Afbeelding Zowel onder de burgers op de grond die de vliegtuigen 'en masse' zien overkomen, als onder de manschappen die zich in die vliegtuigen bevinden heerst een gevoel van 'nu gaat het gebeuren'. In de transportvliegtuigen en 'gliders' bevindt zich de eerste 'lift' van het
"1st Allied Airborne Army". Ze worden begeleid door honderden jachtvliegtuigen die uit alle delen van Engeland zijn verzameld. Zij moeten deze enorme armade van vliegtuigen tegen aanvallen van Duitse jachtvliegtuigen en luchtafweergeschut beschermen. Dit alles is opgang gebracht door de Britse veldmaarschalk Montgomery.

Het is de bedoeling om drie volledige luchtlandingsdivisie's, en een onafhankelijke brigade, ruim 30.000 man plus materieel en voorraden, achter de Duitse linie neer te 'droppen'. Vervolgens is het hun taak om snel en efficiënt een aantal vitale bruggen over de Maas, Waal en Rijn te bezetten en te behouden. Deze bruggen bevinden zich in een "corridor" die loopt vanaf de frontlijn aan de Belgisch-Nederandse grens via Eindhoven, Son, Veghel, Uden, Nijmegen tot aan het ruim honderd kilometer verderop gelegen Arnhem. Dit deel werd "Market" genoemd.

Op het moment dat de parachutisten boven de hun toegewezen landingszone's "jumpen" zal vanaf de Belgische grens het grondoffensief worden ingezet. Dit zal worden uitgevoerd door eenheden van het Dertigste legerkorps, dit korps staat weer onder bevel van het Tweede Britse leger. En dit leger valt weer onder het bevel van de 21st Army Group, waartoe de 1st Canadian Division ook toebehoort.

Zij zullen met hoge snelheid moeten oprukken, en contact maken met de parachutisten die de bruggen bezetten. Dit is nodig omdat ze,niet in de laatste plaats, zo snel mogelijk Arnhem moeten bereiken maar ook om zo snel mogelijk contact te maken met de parachutisten die de bruggen moeten bezetten en de weg waarlangs de grondtroepen moeten oprukken. Afbeelding Dit is van vitaal belang, omdat de parachutisten maar licht bewapend zijn, en het maar voor een beperkte tijd kunnen uithouden zonder steun van de grondtroepen met hun zware wapens(Tanks en Artillerie).

Mochten de para's de corridor niet open kunnen houden dan komt de gehele operatie in groot gevaar: de para's lopen de kans vernietigd te worden en de grondtroepen kunnen veel moeilijker verder optrekken. Dit deel van de operatie is door de plannenmakers "Garden" genoemd, waardoor de volledige naam "Market Garden" wordt. Dit alles had natuurlijk een bedoeling, meer dan alleen een smalle weg (de corridor) met bruggen over een lengte van honderd kilometer te bezetten en te behouden.Het uiteindelijke doel dat Montgomery hiermee wilde bereiken was, om via een achterdeur Duitsland binnen te vallen hiermee de beruchte "Siegfriedlinie" links te laten liggen.


En om daarna het Ruhrgebied (industriegebied) binnen te vallen en naar de NoordDuitse laagvlakte te kunnen uitbreken, waar de gemotoriseerde eenheden enorm in het voordeel zouden zijn. Andere voordelen die hieruit zouden kunnen voortvloeien waren o.a. : de Duitse strijdkrachten in West-Nederland zouden geïsoleerd worden, enkele V2-lanceerplaatsen konden misschien bemachtigd worden en de havens van Antwerpen en Rotterdam zouden sneller ter beschikking komen te staan wat voor de bevoorrading van de oprukkende legers een enorme verbetering zou betekenen.

Afbeelding En zo daalt verspreid over verschillende landingszone's (LZ) de eerste 'lift' neer op Nederlandse bodem. Het overbrengen zal helaas plaatsvinden in drie afzonderlijke 'lifts', hetgeen een ernstige belemmering is voor de commandanten te velde, zij beschikken niet meteen over de volledige gevechtskracht van de divisie's om de aanval te beginnen. En die strijdmacht zal nog wat verder inkrimpen omdat ook de LZ's nog beveiligd moeten worden voor de volgende lifts en bevoorradingsdroppings die later in de operatie gepland staan. Dit zal later één van de problemen zijn waarmee de para's geconfronteerd worden, andere problemen later in de strijd zullen ook een beslissende rol spelen zoals; het gebrek aan luchtsteun, slechte radiocommunicatie en niet in de laatste plaats de Duitsers!.

Maar op die Zondag in September verloopt alles nog goed, de meeste manschappen en hun materieel komen daar terecht waar zij volgens de plannenmakers in Engeland behoren te zijn. En langzaam aan beginnen de diverse eenheden zich te verzamelen en begeven zich richting de hun opgegeven doelen. Eenheden ondervinden nog weinig tegenstand en de eerste 'lichte' doelen worden spoedig bereikt, de stemming is dan nog goed. Dit komt mede doordat de Duitsers volledig zijn verrast door deze aanval, en maar langzaam de aard en omvang begrijpen.

Afbeelding Maar naarmate de aanval in dagen, later kan men zelfs van uren spreken, begint te vorderen beginnen de para's de eerste tegenstand van de Duitsers overduidelijk te voelen. Na de eerste schok en met een beter beeld van het geheel, maken de diverse commandanten een begin met het organiseren van een verdedings/aanvalsplan.Hier en daar begint men dus ook al met tegenaanvallen op de para's nu nog door losse eenheden die in de buurt zijn. De tegenstand die de para's ondervinden blijkt fel maar niet genoeg, en ze blijven richting de hun gestelde doelen oprukken. Maar naarmate de strijd zich voortzet komen de para's voor een niet prettige verrassing te staan....

Er komen steeds meer berichten binnen van eenheden die op zware tegenstand stoten, maar dat is iets wat de commandanten normaal vinden meer verontrustend is dat die tegenstand wordt veroorzaakt door Duitse eenheden, die volgens de plannen helemaal niet in het operatie gebied mogen voorkomen!(Deze eenheden waren al afgeschreven door de militaire top.) Daarnaast blijken dit redelijk tot goed uitgeruste gevechtseenheden te zijn, met een lange staat van dienst, ondermeer aan het Oostfront en Frankrijk.

Was de stemming aan het begin nog zeer optimistisch, na enkele dagen van felle gevechten beginnen ook de grootste optimisten onder de de para's een niet weg te krijgen gevoel van twijfels te onwikkelen over de afloop van deze operatie. Ondanks dat de meeste manschappen en materieel geland zijn en zich op de juiste bestemming bevinden is de situatie verre van stabiel te noemen. De goed getrainde parachutisten blijven echter hopen dat het Dertigste legerkorps zoals gepland zal arriveren en daardoor de noodzakelijke zware ondersteuning kan leveren. De druk van de Duitsers begint overal voelbaar te worden, en lijkt naarmate de uren verstrijken alleen maar toe te nemen. De aanvallen vinden niet plaats in bepaalde gebieden, maar over de gehele lengte van de corridor en hier en daar zelfs met succes. Na drie dagen van strijd, komen de geallieerde bevelhebbers er achter dat dit geen 'zacht gekookt eitje' blijkt te zijn.

Deel 2
Afbeelding

Welkom
Mijn naam is Ramon en woonachtig in Workum (Friesland). Verder ben ik werkzaam bij een transportbedrijf, en heeft de Tweede Wereldoorlog mijn interesse.
En dan niet alleen films en boeken die erg losjes op feiten zijn gebasseerd en verder geen historische waarde hebben. Maar zo nu en dan is dat wel prettig we blijven mens.
De persoonlijke serieuse, soms rauwe kant van de oorlog heeft wel degelijk mijn belangstelling, zowel civiel als militair. Hoe mensen destijds reageerden, hun meningen en motivaties de persoonlijke ervaringen, het leven in die periode.

Laat ik duidelijk voorop stellen dat ik oorlog absoluut niet wil verheerlijken en dat het één van de meest verschrikkelijke dingen is die de mensheid heeft voortgebracht.
Het brengt het slechtste en....het beste in de mens naar boven.

Al lezend en programma's kijkend kun je een goed beeld vormen over deze periode van de twintigste eeuw. En iets wat mijn aandacht trok was een operatie uitgevoerd door de geallieerden. Het betreft hier Operatie "Market Garden",deze vond plaats in het zuiden van Nederland in September 1944. Op de lijn Belgische grens-Valkenswaard-Eindhoven-Nijmegen-Arnhem (Dit werd destijds de "corridor" genoemd).

Waarom......omdat......
- het op lands eigen bodem heeft plaatsgevonden.
- het de grootste luchtlandings operatie aller tijden is geweest.
- de risico-factoren achteraf interessant zijn om over te lezen.
- het zeer veel leed bracht, in een kort tijdsbestek en klein oppervlak.
- het een grote impact heeft gehad op het verloop van de oorlog.

Ik wil graag kort en helder weergeven wat "Market Garden" is geweest, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Verwacht geen uitgediepte verhalen over de slag, enorme statestieken, snelle animatie's en dergelijke. Beter gezegd geef ik meer in uitrekselvorm, een beeld van Market Garden zodat u enig idee heeft wat zich in Nederland heeft afgespeeld in die bepaalde periode in September 1944.

Misschien is het ook iets voor de jongere generatie's om op deze manier simpel en duidelijk in aanraking te komen met een stukje geschiedenis, dat van zeer grote invloed is geweest op de huidige wereld waarin we vandaag de dag leven.

Tevens is het ook een eerbetoon aan allen die gestreden hebben voor de vrijheid waar men toen zo naar verlangde en waarvan wij nu de vruchten plukken.

Afbeelding
Afbeelding

4 Mei Nationale Dodenherdenking
5 Mei bevrijdingsdag
Afbeelding
Opdat wij vergeven maar niet vergeten


AfbeeldingAfbeelding
Afbeelding

De SlagorderBattleOrder
Afbeelding

De UitrustingGear Up!

For The Fallen

"...waarom luid je de klok? De soldaat gaf er opnieuw een schop tegen.Het geluid weerklonk over het duizend-jaar-oude dorp Driel,
en stierf weg. De soldaat keek op Cora neer en zei toen: Omdat ik vind dat het moet...."

Laurence Binyon

Afbeelding

Links

https://www
Afbeelding

Fotoalbums

Foto's
Afbeelding

Boekenkast

Leesvoer
Afbeelding

Muziek

Luister